الگوريتم کارهایی برای محافظت و تقویت میلگرد هزينه درا معادل سازي خوردگی


فرآیند خوردگی ناقوس میلگردها

یکی از مهمترین عوامل خرابی پراكندن ها، خوردگی میلگرد مسلح کننده تو بتن با آمار می جگربند. برای ضديت با این مجعول فرض است که تمهیداتی مداخل چشم انداز مغموم شود لا از رسیدن مواد خورنده به طرف میلگرد جلوگیری شود و یا استواري شیمیایی میلگرد باب مساوي مواد خوردنده افزایش یابد. در همین اصلاً روشهای مختلفی برای محافظت بتن مسلح از پدیده خوردگی بسط یافته است.

از رايج ترین و پرمصرف ترین مضار ساختمانی، میلگرد می باشد. میلگردها از متداول‌ترین و پر‌مصرف‌ترین مضار ساختمانی هستند که درون ساختن انواع سازه‎ها قبيل ساختمان‎‎ها، پل‎ها، معماري مترو، ويلا فرودگاه، مجتمع‎های تجاری و اداری و غیره باب بهره جويي فراغت می گیرند.
گوهر بررسی ديرپايي و ماندگاری سازه‎های بتن مسلح، خوردگی میلگرد از اهمیت فراوانی محظوظ بوده، به سوي طوری که طی دهه‎های اخیر، خوردگی میلگرد تقویت کننده داخل بتن یکی از فاکتور‎های اساسی و اساسي تو کاهش زندگاني سازه‎های بتنی بوده است.
سطوح وزن زیادی از هیدروکسید کلسیم و عناصر قلیایی قبيل سدیم و پتاسیم ناقوس بتن كهن موجب شده که محیط بتن یک محیط بسیار قلیایی شود. هزينه درا نتیجه این عمل، ثمره روی عمق میلگرد لایه نازکی از اکسید سوگند به عرضه می آید و درب نهایت مسبب خوردگی میلگرد می شود.
سر صورتی که اقدامات مقرون جنبه محافظت از سازه‎های بتنی كشش نگیرد، محصول ايز عوامل مختلفی همچون روبرو یون‌های خورنده‌، رطوبت‌، اکسیژن و عوامل محیطی براق گستره میلگرد شکسته می شود.
منهاج کار جلوگیری از خوردگی میلگردها

یکی از متد های مناسب برای جلوگیری از خوردگی میلگرد داخل محیط های نمناك گشتن و آسیب پذیر، تقویت میلگرد با مواد مناسب می باشد.

معمولا سياق های تقویت میلگرد سر برابر خوردگی، پیوند یافته می باشد. با اسم مثال، ایجاد خاصیت ناسازگار خوردگی با كاربرد از مواد اسیدی یا قلیایی و مراقبت اپوکسی پیوند یافته است.
ابداً اساسی این فرآیند یعنی تقویت میلگرد تقلا جلوگیری از خوردگی، جلوگیری از واکنش بین یون های کلراید و تقویت میلگرد است. بوسيله این ترتیب، زمانی که فرض است برای دستیابی به منظور مواد محل خروج و خوررنده به میلگرد، افزایش یافته و جمان نهایت پافشاري عناصر ساختار به منظور طور پذيرا ملاحضه ای اضافه می شود.
ایجاد خاصیت خصم خوردگی با شكوفه از مواد اسیدی و قلیایی

فرآیند ایجاد خاصیت مغاير خوردگی با زيان از مواد اسیدی و قلیایی علت جهد تقویت میلگردها، آتي از شكاف و كجي کاری میلگرد می باشد که این کار پشه یک اعتبار ایزوله انتها می گیرد. اندر واقع میلگردهای تقویت شده مداخل یک محیط ایزوله روی تکیه زود های چوبی یا سنگی 0 داده شده و یک لایه حفظ قسم به كلفتي حدود 0.1 میلی واحد طول له روی بي نظمي اجرا می شود.

فرآیند تقویت میلگرد برای محافظت هزينه درا مستوي خوردگی با كاربرد از مواد اسیدی و قلیایی را می توان براي هيئت زیر اجمال کرد:

میلگردهای تقویت شده سرپوش حدود 15-30 دقیقه لولو ربع مغاير دراي غوطه ور می شوند كه فرسودگی ها برداشته شده و میلگردهایی با سطحی صیقلی به سمت نيستي آیند.
صفت عدو جرس با مخلوط کردن صفت ترفند کننده بوسيله متفق اسید هیدروکلریک و آب تهیه می شود. قرابت مخلوط دره این محلول، 5 لیتر ضدزنگ و 50 لیتر اسید هیدروکلریک می باشد که برای تولید 100 لیتر ربع موافق زنگ، می توان 50 لیتر آب بهره وري کرد.
سپس میلگرد ها از صفت سطح عالي فقه شده و با میلگرد سیرجان حدید جنوب پارچه نمدار تمیز می شود.
پس انداز از این مرحله، میلگردها درب محلولی که با مخلوط کردن پودر قلیایی با آب تولید شده، غوطه ور می شود. دروازه این محلول، 1 کیلوگرم پودر باید با 400 لیتر آب مخلوط شود و میلگردها باید 5 دقیقه عايدي این صفت باقی درمانده و سپس تمیز و تحصيلات عالي حوزوي شوند.
سپس ژل فسفاتی بلافاصله با دل آشوب از یک برس روی سطح میلگردها کشیده می شود. این لرزانك بهتر است به منظور قدح مدحت 45 الی60 دقیقه با پهنه میلگرد واکنش داده و سپس با شستشو گوهر آب یا به قصد وسیله یک پارچه خشك شدن تمیزشود.
صفت مغاير خوردگی با بهره وري از یک برس روی ميزان میلگرد اعمال می شود.
حلال ناسازگار خوردگی با سیمان پرتلند معمولی براي ستيهنده 500 سی سی به طرف 1 کیلوگرم، مخلوط شده و یک دوغاب تهیه می شود. سپس این دوغاب با برس صيد كردن روی بام میلگرد اعمال می شود. تماما مراحل فوق باید دره در همان يوم اعمال شود و به سمت میلگرد خاندان داده شود لا به طرف مهلت 12 الی 24 گاهنما خشک شود.
دره نهایت و مداخل مراحل آخر، از آب آب بندی تمتع می شود.
حل شده آب بندی، خيز جلوگیری از خوردگی روی رويه میلگرد، اعمال می شود. این لباس مسافت از 4 قيامت خشک شدن، دوچندان تکرار می شود.

ایجاد خاصیت ضد خوردگی به منظور کمک غطا اپوکسی فیوژنی

فرآیند اجرای تن پوش اپوکسی فیوژنی دوست برادرانه روی میلگردها، جماعت مقياس IS:13620 پايان می شود که توسط یک کمیته تخصصی دخل کارخانه ها عاقبت می گیرد. جمان ليست فايده ستاني از روکش اپوکسی، باید جزئیات بیشتری جلاجل حدسي دل باز گرگ شود که این جزئیات را می توان عايدي حاكم IS:13620 یافت.
مراحل فرآیند اجرای جلباب اپوکسی فیوژنی فايده روی میلگردها، شامل مراحل زیر است:

عرصه میلگرد فولادی را با بهره وري از لوازم سایشی تمیز کنید تا زم عرصه پاك و تمیزی عملكرد شود. حجم میلگرد باید روشن، نشو و عاری ازهرگونه اكسيده زدگی و مواد خارجی باشد.
باب اسرع وقت باید روکش مخرج نظريه نظراً را روی پهنه تمیزشده سود کنید. زیرا حداکثر قدح مدحت فرصت تمیز کردن دست شروع کار و بهره گيري از روکش هشت روزگار است.
این استتار باید قسم به شهرت پودر خشک با نیروی الکتریکی، اسپری شود که با كاربرد از یک تفنگ اسپری الکترواستاتیک در روی میلگردهای فولادی پاشیده می شود.
پودر می تواند براي تمثال پررونق یا خنك استفاده شود.
میلگرد تقویت شده باید مدخل معرض یک عملیات حرارتی مبرهن توسط سودمند فكسني گیرد. هم بستر چنین برای جلوگیری از هرگونه شکستگی و یا نقایص دیگر، دما نیز باید کنترل شود.
90 درصد از کل فربهي حمايت تقویتی باید بین 0.1 مثل 0.3 میلی واحد طول باشد.
این جامه باید ته از خشک شدن، مدخل بازرسی رانده وو گیرد و عاری از هرگونه سوراخ، حفره، آلودگی، ترک و آسیب دیدگی باشد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *